Грошова рентабельність продажу показує, скільки підприємство може отримувати грошей від продажу товарів. Показник використовується в оцінці доходості.

Альтернативні назви показника грошової рентабельності продажу

 • грошовий вміст виручки,
 • коефіцієнт якості грошей,
 • грошова операційна маржа,
 • операційний грошовий потік.
 • Operating Cash Flow Margin
 • Operating Cash Flow / Sales Ratio
 • Cash Return on Sales

Що показує показник грошової рентабельності продажу?

Грошова рентабельність продажу визначає можливість  підприємства генерувати грошові кошти від продажу, тобто оцінює відсоток операційного грошового потоку у виручці. Показник використовується достатньо часто в оцінці доходності, як ефективність отримання грошових коштів за реалізовану одиницю продукції.  Також використовується для оцінки фінансового стану компанії та визначення потенціалу його зростання.

Формула грошової рентабельності продажу

CFО/R = Грошовий потік операційної діяльності / Надходження від реалізації продукції *100%

Нормативне значення грошової рентабельності продажу

Чим вищим є значення рентабельності продажу, тим це краще для підприємства. Велике значення показника є особливо бажаним для підприємства, однак нема жодного нормативу, який слід застосовувати при аналізі, оскільки значення показника залежить від різних видів діяльності.

Слід зазначити, що якщо обсяг надходжень від реалізації зростає, однак при цьому грошовий потік операційної діяльності не змінюється – це свідчить про негативну тенденцію на підприємстві, що у відносно сталій ситуації може привести до збитків.  Тобто грошовий потік операційної діяльності повинен в ідеалі зростати більшими темпами, чим обсяг надходжень від реалізації, а в звичайному режимі грошовий потік операційної діяльності повинен бути пропорційним надходженням від реалізації.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

 1. Грошова рентабельність продажу
 2. Грошовий вміст операційного прибутку
 3. Операційний грошовий потік до EBITDA
 4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
 5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
 6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
 7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації