Коефіцієнт рентабельності на інвестований капітал використовується інвесторами для оцінки можливості підприємства генерувати віддачу від інвестицій.

Альтернативні назви показника грошової рентабельності на інвестиційний капітал

Що показує коефіцієнт грошової рентабельності на інвестиційний капітал

Показник грошової рентабельності на інвестований капітал дозволяє оцінити здатність компанії формувати віддачу від інвестицій, тобто визначає грошовий дохід як частину фінансових коштів, які потрібно для його створення. В якості джерел капіталу використовуються звичайний та привілейований акціонерний капітал, а також довгострокових облігаційний займ.

Формула коефіцієнту грошової рентабельності на інвестиційний капітал

Показник розроблений фінансистами банку Deutsche Bank. В основі показника є економічний прибуток та інвестований капітал.

CROCI = EBITDA / Інвестований капітал

Досить часто формулу модифікують на заборгованість.

CROCI = EBITDA, скорегований на термінову заборгованість / Інвестований капітал

Нормативне значення коефіцієнту грошової рентабельності на інвестиційний капітал

Нормативного значення показник CROCI не має, однак для підприємства буде краще, якщо його значення буде більш високим.  Якщо розглядати показник з точки зору інвестора, то рішення про інвестиції варто приймати на користь тих підприємств, що генерують вищі показники CROCI. Доцільно також проводити порівняння показника із середньозваженою вартістю капіталу WACC.  Абсолютна різниця між цими показниками дає можливість сформувати так звані конкурентні переваги підприємства. Якщо різниця є позитивна, компанія може створювати додаткову вартість.  Порівнювати ці показники можна відносно, тобто діленням. Якщо значення CROCI / WACC більше одиниці  – компанія може створювати додаткову вартість, якщо нижче – додаткова вартість не створюється.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

  1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
  2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
  3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
  4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
  5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
  6. Грошовий дохід від валових інвестицій
  7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
  8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу