Коефіцієнт грошової рентабельності інвестованого капіталу показує скільки вільного грошового потоку підприємство здатне генерувати на одиницю інвестованих коштів. Показник використовується для оцінки інвестиційної привабливості.

Альтернативні назви показника грошової рентабельності інвестованого капіталу

Що показує показник грошової рентабельності інвестованого капіталу

Грошова рентабельність інвестованого капіталу або CROIC показує, скільки грошей компанія може генерувати на одиницю інвестованих коштів. Показник є аналогічним ROIC, однак в основі має не прибуток, а грошовий потік.

Формула показника грошової рентабельності інвестованого капіталу

Як правило, формула для визначення показника грошової рентабельності інвестованого капіталу наступна:

CROIC = Вільний грошовий потік / Інвестований капітал

При цьому інвестований капітал розраховують наступним чином:

Інвестований капітал = Власний капітал + Зобов’язання – Короткострокові зобов’язання.

Нормативне значення показника грошової рентабельності інвестованого капіталу

Для підприємства бажаним є високе значення показника CROIC. Хорошим є значення, що перевищує 10%.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

  1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
  2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
  3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
  4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
  5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
  6. Грошовий дохід від валових інвестицій
  7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
  8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу