Коефіцієнт доходності вільного грошового потоку є аналогом показника прибутку на вартість акції. Показник використовується інвесторами для оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

Альтернативні назви коефіцієнта доходності вільного грошового потоку

Що показує дохідність вільного грошового потоку

Дохідність вільного грошового потоку на акцію є аналогом показника прибутку на акцію і показує дохідність грошового потоку підприємства на 1 акцію. Використовується показник на фондовому ринку інвесторами для того, щоб визначити доцільність інвестицій.

Формула показника доходності вільного грошового потоку

FCFY = Вільний грошовий потік на 1 акцію / Поточна ринкова вартість акції

Вільний грошовий потік – це різниця між операційним грошовим потоком та обсягом капітальних інвестицій або витрат в купівлю необоротних активів.

Нормативне значення показника доходності вільного грошового потоку

Чим нижчим є значення показника, тим менш привабливі будуть інвестиції  у дане підприємства. І навпаки. Інвестори хотіли б платити найменшу ціну за певну кількість доходів.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості