Показники ефективності грошових потоків

В основі формування основних показників ефективності грошових потоків є їх цільове використання. Cash Flow Ratios дозволяють швидко знайти відповідний показник, який потрібний для аналізу та прийняття управлінського рішення.

Показник доданої грошової вартості

Показник доданої грошової вартості показує здатність підприємства генерувати грошовий потік. Це аналог показника  EVA, тільки розраховується за грошовим потоком. Альтернативні назви показника доданої грошової вартості Cash Value Added CVA Що показує показник доданої грошової вартості Показник доданої грошової вартості показує скільки грошей підприємство генерує в процесі діяльності. В цілому показник показує здатність генерувати грошові кошти. […]

Дохідність вільного грошового потоку

Коефіцієнт доходності вільного грошового потоку є аналогом показника прибутку на вартість акції. Показник використовується інвесторами для оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Альтернативні назви коефіцієнта доходності вільного грошового потоку Free Cash Flow Yield FCFY Що показує дохідність вільного грошового потоку Дохідність вільного грошового потоку на акцію є аналогом показника прибутку на акцію і показує дохідність грошового потоку […]

Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію

Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію є більш інформативним чим прибуток на акцію. Саме тому показник широко використовується інвесторами для оцінки інвестиційної привабливості. Альтернативні назви коефіцієнта операційного грошового потоку на акцію CFPS Operating cash flow per share Що показує коефіцієнт ціна / грошовий потік CFPS  або операційний грошовий потік на акцію розраховується шляхом ділення операційного […]

Коефіцієнт ціна / грошовий потік

Коефіцієнт ціна / грошовий потік дає можливість зрозуміти інвесторові, наскільки доходними будуть його вкладення. Показник дає можливість зрозуміти, скільки компанія може генерувати грошового потоку. Альтернативні назви коефіцієнта ціна / грошовий потік P/CF Price to Cash Flow Ratio Що показує коефіцієнт ціна / грошовий потік Коефіцієнт ціна / грошовий потік представляє собою ринкову вартість компанії до […]

Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів

Коефіцієнт сукупних вільних грошових потоків показує платоспроможність підприємства погашати відсотки за кредитами з врахуванням забезпечення діяльності підприємства. Альтернативні назви коефіцієнта сукупних вільних грошових потоків Total Free Cash Ratio TFC Що показує коефіцієнт сукупних вільних грошових потоків Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів або TFC використовується з метою оцінки здатності компанії погашати заборгованість з врахуванням виплат дивідендів […]

Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку

Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку показує здатність підприємства розвиватися та вимірює фінансову силу. Використовується показник інвесторами для оцінки перспективності проекту. Альтернативні назви коефіцієнта співвідношення вільного і операційного грошового потоків FCF/CFO, Free Cash Flows/ Operating Cash Flows Ratio Що показує коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку Коефіцієнт співвідношення вільного та операційного грошового потоку […]

Коефіцієнт реінвестування

Коефіцієнт реінвестування показує можливість грошового потоку покривати потреби в оновленні основного та оборотного капіталу, що використовується в основній діяльності. Альтернативні назви коефіцієнта реінвестування Cash Flow Reinvestment Rate CFRR CRR (CashReinvestmentRatio) Що показує коефіцієнт реінвестування Існує думка про те, що вільних грошових коштів на підприємстві повинно бути достатньо для того, щоб дозволити підприємству фінансувати поточну діяльність, […]

Коефіцієнт адекватності грошового потоку

Коефіцієнт адекватності грошового потоку показує можливість підприємства за рахунок вільного грошового потоку погашати поточні та майбутні заборгованості. Використовується для кредитного рейтингу корпорацій. Альтернативні назви коефіцієнта адекватності грошового потоку CFAR Cash Flow Adequacy Ratio Що показує коефіцієнт адекватності грошового потоку Коефіцієнт адекватності грошового потоку CFAR визначається співвідношенням чистого вільного грошового потоку і середньорічної величини боргових зобов’язань […]

Грошова рентабельність інвестованого капіталу

Коефіцієнт грошової рентабельності інвестованого капіталу показує скільки вільного грошового потоку підприємство здатне генерувати на одиницю інвестованих коштів. Показник використовується для оцінки інвестиційної привабливості. Альтернативні назви показника грошової рентабельності інвестованого капіталу CROCI; Cash Return On Invested Capital. Що показує показник грошової рентабельності інвестованого капіталу Грошова рентабельність інвестованого капіталу або CROIC показує, скільки грошей компанія може генерувати […]

Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій

Коефіцієнт грошової рентабельності від валових інвестицій із врахуванням інфляції дозволяє оцінити ефективність інвестицій у довгостроковому періоді, та визначити вплив знецінення вартості внаслідок інфляції. Альтернативні назви показника грошової рентабельності з врахуванням інфляції валових інвестицій Cash Return on Inflation Adjusted Gross Investment  Що показує коефіцієнт грошової рентабельності від валових інвестицій із врахуванням інфляції Показник показує, скільки грошових […]

Грошовий дохід від валових інвестицій

Коефіцієнт грошового доходу від валових інвестицій дозволяє оцінити ефективність інвестицій у довгостроковому періоду. Альтернативні назви показника грошового доходу від валових інвестицій Cash Return On Gross Investment Що показує показник грошового доходу від валових інвестицій Показник показує, скільки грошових коштів генеруються в процесі інвестиційної програми. Це співвідношення показників використовується для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно використовуються […]

Грошова рентабельність на інвестиційний капітал

Коефіцієнт рентабельності на інвестований капітал використовується інвесторами для оцінки можливості підприємства генерувати віддачу від інвестицій. Альтернативні назви показника грошової рентабельності на інвестиційний капітал Cash Return On Capital Invested, Наявний дохід на вкладений капітал Що показує коефіцієнт грошової рентабельності на інвестиційний капітал Показник грошової рентабельності на інвестований капітал дозволяє оцінити здатність компанії формувати віддачу від інвестицій, […]

Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком

Коефіцієнт рентабельності інвестицій використовується інвесторами для оцінки власної доходності. Показник дозволяє оцінити ефективність від залученого капіталу не за допомогою кредитів. Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності інвестицій за грошовим потоком Cash Flow Return on Investment, доходність інвестицій на основі грошового потоку; грошова доходність інвестицій; відношення скорегованих на інфляцію грошових потоків від операційної діяльності до обсягу інвестицій. Що […]

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування власного капіталу підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності власного капіталу за грошовим потоком Coefficient of Return On Equity, Cash Return on Equity, грошова рентабельність власного капіталу. Що показує коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком Показник  рентабельності власного […]

Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком

Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування валових активів підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності валових  активів за грошовим потоком Gross CROGA, Cash Return on Gross Assets Що показує коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком Для дослідження показника беруться до уваги валові активи. Це […]

Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком

Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування активів підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності активів за грошовим потоком грошова рентабельність активів Coefficient of Return On Assets Cash Flow Return on Assets Що показує коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком Рентабельність активів дозволяє оцінити ефективність балансової вартості […]

Період погашення короткострокової заборгованості

 Період погашення короткострокового боргу за грошовим потоком є похідним показником коефіцієнта покриття короткострокової заборгованості компанії і визначає період у днях, за скільки часу підприємство може погасити свої борги за короткостроковими зобов’язаннями. Альтернативні назви періоду погашення боргу Years Current Liabilities Debt, Calculation Period for Current Liabilities, Years Debt for Current Liabilities Що показує період погашення боргу […]

Період погашення боргу

Період погашення боргу за грошовим потоком є похідним показником коефіцієнта покриття сукупного боргу компанії і визначає період у днях, за скільки часу підприємство може погасити свої борги. Альтернативні назви періоду погашення боргу Years Total Debt, Calculation period for Total Debt Ratio Що показує період погашення боргу Показник відображає запас часу, який потрібен для виплати всього […]

Коефіцієнт грошово-потокової ліквідності

Коефіцієнт грошово-потокової ліквідності є аналогом показника абсолютної ліквідності, однак для розрахунки використовуються живі гроші, а не короткострокові оборотні активи. Для оцінки використовується операційний грошовий потік або чистий грошовий потік. Альтернативні назви коефіцієнту грошово-потокової ліквідності Cash Flow Liquidity, Cash Flow to Current Liabilities Що показує коефіцієнт грошово-потокової ліквідності Показник показує співвідношення операційного грошового потоку до поточних […]

Грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів

Грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів дозволяє показати здатність підприємства погашати постійні витрати. При цьому для оцінки використовується операційний грошовий потік Альтернативні назви грошового коефіцієнту покриття фіксованих платежів Грошовий коефіцієнт покриття постійних витрат, коефіцієнт покриття критичних потреб. Cash Total Liabilities Coverage Ratio, Cash Fixed Expense Coverage Ratio, Critical Needs Coverage Що показує грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів Показник включає в розрахунок відсотки і всі необхідні фіксовані […]

Коефіцієнт грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу

 Коефіцієнт покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу Коефіцієнт захищеності боргу, Показник забезпеченості відсотків, Капітальна сума боргу. Cash/Debt Service Coverage, в загальному випадку DSCR […]

Коефіцієнт грошового покриття відсотків

Коефіцієнт покриття відсотків за кредитами показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття відсотків CICR CIC – Cash Interest Coverage Ratio, ICR- коефіцієнт покриття відсотків –Interest Coverage Ratio, TIE Times-interest-earned ratio Що показує коефіцієнт […]

Коефіцієнт грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань

Коефіцієнт покриття поточної частини довгострокових зобов’язань компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань Cash Maturity Coverage Ratio MCR Що показує коефіцієнт грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань Показник […]

Коефіцієнт грошового покриття довгострокових зобов’язань

Коефіцієнт покриття довгострокових зобов’язань компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття довгострокових зобов’язань Cash Flow to Long – Term Liabilities, Cash Flow from Operations to Long – Term Liabilities CFLTL Що показує […]

Коефіцієнт короткотермінового покриття

Коефіцієнт короткотермінового покриття компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту короткострокового покриття Коефіцієнт покриття короткострокового боргу Коефіцієнт покриття короткострокової заборгованості Short-Term Debt Coverage Ratio STDCR Що показує коефіцієнт короткострокового покриття Показник визначається співвідношенням операційного […]

Коефіцієнт покриття сукупного боргу компанії

Коефіцієнт покриття сукупного боргу компанії показує так звану загальну ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки. Альтернативні назви коефіцієнту покриття сукупного боргу компанії Cash/Debt Coverage, DCR – Debt Coverage Ratio, DC – Debt Coverage, CF/TDR – Cash Flow to Total Debt […]

Коефіцієнт покриття капіталовкладень та виплат дивідендів

Коефіцієнт покриття капітальних витрат та виплат дивідендів використовується для оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Він показує, чи є підприємство платоспроможним перед інвестором і чи має воно довгострокові перспективи. Альтернативні назви коефіцієнту покриття капіталовкладень та дивідендів Capital Expenditures & Cash Dividends Coverage Ratio, Capital Expenditure& Dividend Coverage Ratio CAPEX & DCR  Що показує коефіцієнт покриття капіталовкладень та […]

Коефіцієнт грошового покриття дивідендів

Коефіцієнт грошового покриття дивідендів використовується інвесторами для оцінки платоспроможності підприємства перед вкладниками. Чим вище значення показника, тим краща платоспроможність підприємства. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття дивідендів CDCR Cash Dividend Coverage Ratio, DPR – Dividend Payout Ratio, DCR -Dividend Coverage Ratio Що показує коефіцієнт грошового покриття дивідендів Показник відображає здатність компанії виплачувати дивіденди за рахунок операційної […]

Коефіцієнт фінансового притоку

Коефіцієнт фінансового притоку використовується у аналізі інвестиційної привабливості підприємства. Він показує, куди спрямовуються інвестиції та перспективи бізнесу  у майбутньому. Альтернативні назви коефіцієнту фінансового притоку Financial Income Ratio FIR Що показує коефіцієнт фінансового притоку Вхідними грошовими потоками фінансової діяльності є це кошти власників та позичкові кошти, які зараховуються на розрахунковий рахунок для розвитку діяльності підприємства. Разом з […]

Коефіцієнт інвестиційного притоку

Коефіцієнт інвестиційного притоку використовується у аналізі інвестиційної привабливості підприємства. Він показує наскільки активною є інвестиційна діяльність підприємства та чи має підприємство пасивні доходи. Альтернативні назви коефіцієнту інвестиційного притоку Investment Income Ratio IIR Що показує коефіцієнт інвестиційного притоку Активні інвестиційні програми свідчать про можливість генерування достатньої кількості грошей не тільки для забезпечення операційної діяльності, але і […]

Коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат

Коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат є одним із основним для оцінки перспективності бізнесу. Використовується для аналізу інвестиційної привабливості. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття капітальних витрат CER Capital Expenditure Ratio CapexCR Capital Expenditure Coverage Ratio Що показує коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат Показник відображає можливість підприємства фінансувати власні капітальні витрати за рахунок операційної діяльності та також […]

Коефіцієнт “Гроші /  Обсяг реалізації”

Коефіцієнт визначає достатність грошових коштів на підприємстві. Важливими в аналізі грошових потоків є не тільки самі потоки, але і залишок коштів.  Альтернативні назви коефіцієнту “Гроші / обсяг реалізації” Cash and Cash Equivalents & Current Financial Investments to Revenue (CCЕ&CFinI) / R Що показує коефіцієнт “Гроші / обсяг реалізації” Показник показує достатність чи надлишковість грошових коштів […]

Коефіцієнт грошового покриття прибутку

Коефіцієнт грошового покриття прибутку показує співвідношення операційного грошового потоку, скорегованого на фінансові розрахунки до аналогічних фінансових результатів. Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття прибутку Quick Income Ratio Що показує коефіцієнт грошового покриття прибутку Коли підприємство фінансується за рахунок кредиту або інвестиційних коштів, дуже важливо, щоб воно генерувало достатньо грошей не тільки для забезпечення поточної діяльності, але […]

Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації

Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації показує якісну частину фінансового результату – чистого обсягу реалізації продукції (або чистого доходу). Альтернативні назви коефіцієнта грошового покриття обсягу реалізації QSR Quick Sales Ratio Що показує коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації Показник відображає співвідношення надходжень від реалізації (за звітом про рух грошових коштів) та чистого доходу від реалізації (за звітом […]

Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку

Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку показує грошовий вміст фінансового результату. На практиці буває так, що підприємство отримує прибутку, але не має грошей – цей показник покаже причину цієї ситуації. Альтернативні назви коефіцієнту грошового вмісту чистого прибутку Operating CashFlow to Net Income Cash Cover Net Profit Cash Cover Net Income Що показує коефіцієнт грошового вмісту чистого […]

Операційний грошовий потік до EBITDA

Показник EBITDA є альтернативним показником грошового потоку за фінансовою звітністю.  Операційний грошовий потік до EBITDA дає можливість визначити грошову частину фінансового результату. Альтернативні назви показника операційний грошовий потік до EBITDA CFО / EBITDA Що показує показник операційний грошовий потік до EBITDA EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибуток підприємства до вирахування фінансових […]

Грошовий вміст операційного прибутку

Грошовий вміст операційного прибутку показує, скільки реальних грошей містить операційний прибуток, розрахований бухгалтерським методом. Показник використовується для оцінки якості прибутку. Альтернативні назви показника грошового вмісту операційного прибутку Operating Cash Flow to Operating Profit, Cash Cover Operating Margin Що показує показник показник грошового вмісту операційного прибутку Операційний прибуток показує результат операційної діяльності. Він визначається у вигляді прибутку […]

Грошова рентабельність продажу

Грошова рентабельність продажу показує, скільки підприємство може отримувати грошей від продажу товарів. Показник використовується в оцінці доходості. Альтернативні назви показника грошової рентабельності продажу грошовий вміст виручки, коефіцієнт якості грошей, грошова операційна маржа, операційний грошовий потік. Operating Cash Flow Margin Operating Cash Flow / Sales Ratio Cash Return on Sales Що показує показник грошової рентабельності продажу? […]

Аналіз грошових потоків. Теорія та практика ( 2019 )

Структура статті: Значення аналізу грошових потоків Аналіз динаміки та структури грошових потоків Структура звіту про рух грошових коштів (непрямим методом) + Форма Структура звіту про рух грошових коштів (прямим методом) + Форма Методика аналізування формування грошових потоків + Приклад Визначення базових показників грошових потоків + Приклад Коефіцієнтний аналіз грошових потоків  – 35 показників + Приклад […]

Удосконалення планування грошових потоків

Питання удосконалення планування грошових потоків досліджувалися українським науковцем Федишин М.П.  У своєму дослідженні автор виділяє, що процес планування грошових потоків – це цикл із прямими та зворотними зв’язками. Прямі зв’язки відбуваються, коли підприємство проводить планування, а на основі планових розрахунків здійснюється певна діяльність, яка повинна притримуватися заданої стратегії. Зворотні ж зв’язки виконуються тоді, коли в […]

Значення та завдання планування грошових потоків для діючих підприємств

У 2013 році Федишин М.П. досліджувала актуальні аспекти планування грошових потоків у сучасних умовах.  Автор показала, що грошові потоки відіграють важливе значення у фінансовому менеджменті, а їх аналіз має значення для забезпечення сталого фінансового стану підприємства.  Планування грошових потоків повинно проводитися для виконання різного роду завдань. 4 завдання планування грошових потоків Дослідження, чи підприємство має […]

Сутність планування грошових потоків

Проблема планування грошових потоків гостро стоїть не для кожного підприємства. Можна сказати, що залежно від життєвого циклу діяльності бізнесу потреба у плануванні виникає більшою чи меншою мірою. Зокрема, на підприємствах, що тільки починають займатися діяльністю і відкривають власний бізнес, планування грошових потоків необхідне для отримання кредитних коштів. Банківські та кредитні установи фінансують інвестиційні процеси чи […]

Что такое эквиваленты денежных средств?

Эквиваленты денежных средств – составляющие денежного потока Вопрос 16. Что такое эквиваленты денежных средств? Денежными эквивалентами считаются высоколиквидные активы, которые можно в течение 3-х месяцев без риска конвертировать в валюту. К таким относятся векселя и чеки, высоколиквидные акции, банковские депозиты до выдачи и овердрафты. Денежными эквивалентами считаются финансовые вложения в акции или другие ценные бумаги, […]

Что такое денежный поток по международных стандартах финансовой отчетности?

Денежный поток по стандарту МСФО Вопрос 15.  Что такое денежный поток по международных стандартах финансовой отчетности? Быстрый отчет: В целом, он мало чем отличается от отечественного денежного потока, но все-таки есть разные подходы в определении видов движения денежных средств от разных операций.   Главное требование МСБО No7 “Отчет от движении денежных средств”  указывает на то, […]

Что такое финансовые потоки и какое они имеют значение для предприятия?

Значение финансовых потоков денежных средств организации Вопрос 14. Что такое финансовые потоки и какое они имеют значение для предприятия? Быстрый ответ:  Финансовые потоки денег – это деньги, полученные или потраченный на организацию финансирования деятельности. То есть, это денежные потоки, на получение кредитов, на их погашение, на получение денег от акционеров и уплату дивидендов им.   […]

Что такое инвестиционный денежный поток?

Инвестиционный денежный поток Вопрос 13. Что такое инвестиционный денежный поток? Быстрый ответ. Инвестиционная деятельность предприятия связанна с его вложениями в собственный или другой капитал. Все доходы от инвестиция являются притоком денежных средств, а расходы- оттоком. Инвестиции – это вложения финансовых средств с целью получения прибыли. Соответственно, инвестиционная деятельность предприятия направлена на вложение средств в собственный […]

Денежный поток, Cash Flow, CF – в чем разница и как рассчитать?

Быстрый ответ: Если не копаться в терминологии, то разницы между понятиями нет. Когда необходимо проанализировать денежный поток, используются формулы расчета  cash flow (CF). Денежный поток – это сокращенного понятие от чистого денежного потока. В зарубежной литературе принято все упрощать, в том числе и финансовую терминологию, делать ее доступной для всех читателей, даже для тех, у […]

В чем разница между финансовыми ресурсами и денежными потоками?

Финансовые ресурсы и денежные потоки Вопрос 11. В чем разница между финансовыми ресурсами и денежными потоками? Быстрый ответ: Финансы как и денежный поток показывают денежные взаимоотношения. Только финансовые ресурсы – это взаимоотношения не только денег, но и имущества, имеющего или не имеющего денежную стоимость. В то же время денежный поток – это движение только денежных […]

В чем разница между денежным потоком и прибылью. И что важнее?

Денежный поток и прибыль Вопрос 10. В чем разница между денежным потоком и прибылью. И что важнее? Быстрый ответ. Прибыль для бизнеса – очень важна. Но еще важнее, чтобы кроме цифры на бумаге, в кассе или на расчётном счету было достаточное количество денег для погашения обязательств. Прибыль – это экономический показатель, денежный поток – это […]